USG Stargard

dr n. med. Hubert Bogacki

Badania wykonuje dr n. med. Hubert Bogacki, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, European Diploma in Radiology, na co dzień pracujący w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej SPSK1 PUM w Szczecinie.

Cennik usług USG

ZabiegCena
USG tarczycy
Kompleksowa ocena usg tarczycy, z oceną struktury, wymiarów, obecności
zmian niepokojących, przepływami dopplerowskimi i oceną węzłów chłonnych
szyi
150 zł
USG jamy brzusznej
Kompleksowe badanie jamy brzusznej, z oceną wątroby, dróg żółciowych,
pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, śledziony, pęcherza moczowego,
narządów miednicy, aorty, prostaty
150 zł
USG szyi
Kompleksowe badanie zmian w obrębie szyi, węzłów chłonnych
150 zł
USG ślinianek
Kompleksowe badanie zmian w obrębie ślinianek oraz węzłów chłonnych szyi
150 zł
USG węzłów chłonnych (jedna okolica)
Ocena węzłów chłonnych w obrębie 1. szyi lub 2. obu jam pachowych lub 3.
obu pachwin
150 zł
Pakiet szyja
Kompleksowe USG tarczycy + ślinianek + węzłów chłonnych szyi + zmian w
obrębie szyi. Cena poza pakietem 360 zł.
250 zł
Pakiet brzuch + szyja
Pakiet badań szyja (tarczyca+ślinianki+węzły chłonne szyi) + jama
brzuszna. Cena poza pakietem 360 zł.
350 zł
Kompleksowe badanie ciała:
pakiet szyja + jama brzuszna + węzły
chłonne szyi, jam pachowych i pachwin
Najwyższy pakiet badań!
1. Tarczyca.
2. Ślinianki.
3. Węzły chłonne szyi.
4. Jama brzuszna.
5. Węzły chłonne obu jam pachowych.
6. Węzły chłonne obu pachwin.
Cena sumaryczna poza pakietem to 720 zł.
600 zł
Pakiet węzły chłonne (szyjne + obu jam pachowych + obu pachwin)
Kompleksowe badanie węzłów chłonnych trzech okolic:
1. szyi,
2. obu jam pachowych,
3. obu pachwin.
Cena poza pakietem 360 zł
350 zł
USG jąder i najądrzy
Badanie USG jąder i najądrzy – ich struktury, unaczynienia, obecności
zmian niepokojących, a także żylaków powrózka nasiennego.
150 zł
USG Doppler żył kończyny dolnej lub górnej200 zł
USG Doppler tętnic nerkowych200 zł
USG Doppler układu wrotnego200 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych200 zł